Góry

Stanowią nieodłączną część otaczającego nas świata, lecz zasługują na szczególne uznanie. Jak powiedział Kurtyka, góry są niejako koncentracją prawdy o przyrodzie, albo wręcz jej kwintesencją. […] miejscem, gdzie przyrodę tej planety doświadczamy najzupełniej. Dlatego sam pobyt w górach może stać się wielkim odkryciem.

Warto spróbować uwiecznić ducha gór na fotografii.

Północne stoki Araratu - widok w kierunku Armenii
Liptowska Grań
W Tatrach
Prokletije, Albania
Tatry Zachodnie
Averau
Chmury nad Buni i Jezerces (2/5)
Dolina Buni Jezerce w chmurach
Nuvolau
Tatrzańskie zbocza wyłaniają się z mroku