Góry

Stanowią nieodłączną część otaczającego nas świata, lecz zasługują na szczególne uznanie. Jak powiedział Kurtyka, góry są niejako koncentracją prawdy o przyrodzie, albo wręcz jej kwintesencją. […] miejscem, gdzie przyrodę tej planety doświadczamy najzupełniej. Dlatego sam pobyt w górach może stać się wielkim odkryciem.

Warto spróbować uwiecznić ducha gór na fotografii.

Mnich w promieniach zachodzącego słońca
Tatry Zachodnie
Tatrzańskie zbocza wyłaniają się z mroku
Averau - widok na zachód
Liptowska Grań
Tofana di Rozes, Cinque Torri
Wierzchołek Kazalnicy w słońcu
Via Ferrata Gusela
Buczynowa Strażnica
W Tatrach