Góry

Stanowią nieodłączną część otaczającego nas świata, lecz zasługują na szczególne uznanie. Jak powiedział Kurtyka, góry są niejako koncentracją prawdy o przyrodzie, albo wręcz jej kwintesencją. […] miejscem, gdzie przyrodę tej planety doświadczamy najzupełniej. Dlatego sam pobyt w górach może stać się wielkim odkryciem.

Warto spróbować uwiecznić ducha gór na fotografii.

Buczynowa Strażnica
Dolina Buni Jezerce w chmurach
Wierzchołek Kazalnicy w słońcu
Mnich w promieniach zachodzącego słońca
W Tatrach
Averau - widok na zachód
Tofana di Rozes, Cinque Torri
Averau
Północne stoki Araratu - widok w kierunku Armenii
Nuvolau