Z podejścia na Rysy od Słowacji

Widok w kierunku Doliny Mięguszowieckiej - na pierwszym planie Kopa Popradzka z lewej. Dalej: Skrajna Baszta, Mała Baszta, Pośrednia Baszta, Szatan.

W oddali Veľká Vápenica, Veľký bok i Dziumbir.

Skomentuj...