Bazar Egipski, Stambuł

Nazwa pochodzi z czasów osmańskich, kiedy to na tym bazarze handlowano przyprawami przywożonymi z Egiptu.

Skomentuj...