Łungul (Długi Groń) - 1381 m

Najwyższy szczyt Gór Wyżnicko-Strażowskich, części Karpat Bukowińskich (na południe od Czeremoszu).

Skomentuj...