Góry Wyżnicko-Strażowskie (część Karpat Bukowińskich)

Zjazd z przełęczy Szurdyn do Berehometu.

Skomentuj...