Sandały atrakcją dla lokalnych ciem

fot. Sławek B.

Skomentuj...