Stożek Süphana usypany jest właśnie z takich wielkich głazów

Stromo z każdej strony, ogromne głazy chwieją się i chyboczą nawet pod minimalnym naciskiem.

Skomentuj...