Zamarznięta rzeczka przy namiocie

Przez noc rzeczka przy naszym namiocie zamarzła pomiędzy drobnym żwirem, uniemożliwiając nawet wyskrobranie i stopienie lodu.

Skomentuj...