Crocuses in the Tatras

Crocuses in the Tatras

When?

April, 2010

Days on the road

1

Countries

Poland Slovakia

Mountain ranges

Tatra Mountains