Along Liptowska Ridge

Along Liptowska Ridge

When?

November, 2011

Days on the road

2

Countries

Poland Slovakia

Mountain ranges

Tatra Mountains