Diablak is the target

Diablak is the target

When?

December, 2013

Days on the road

2

Countries

Poland Slovakia

Mountain ranges

Żywiec Beskids

9 years, 5 months ago

mareczek

Oto i to! Cyl Cylem, Diablak Diablakiem, nalewka nalewką, a herbata herbatą!

Leave a comment...