Bucura Lake - 2040 m

When?

August, 2022

Countries:

Romania

Mountain ranges:

Retezat Mountains