Kozí kameň (ridge) - 1240 m

When?

July, 2022

Countries:

Slovakia

Mountain ranges:

Kozie chrbty

Peaks:

 • Gerlach, Gierlach, Garłuch2655 m
  słow. Gerlachovský štít, Gerlachovka
  Tatry | dystans: 16.6 km
 • Kieżmarski Szczyt2558 m
  słow. Kežmarský štít
  Tatry | dystans: 20.8 km
 • Kończysta2538 m
  słow. Končistá
  Tatry | dystans: 16.1 km
 • Krywań2494 m
  słow. Kriván
  Tatry | dystans: 20.1 km
 • Batyżowiecki Szczyt2448 m
  słow. Batizovský štít
  Tatry | dystans: 16.8 km
 • Mięguszowiecki Szczyt2438 m
  słow. Veľký Mengusovský štít
  Tatry | dystans: 20.4 km
 • Cubryna2376 m
  słow. Čubrina
  Tatry | dystans: 20.7 km
 • Koprowy Wierch2363 m
  słow. Kôprovský štít
  Tatry | dystans: 20.2 km
 • Bystra2248 m
  słow. Bystrá
  Tatry | dystans: 30.1 km
 • Baraniec2185 m
  słow. Baranec, Velký vrch
  Tatry | dystans: 35.2 km
 • Hruba Kopa2166 m
  słow. Hrubá kopa
  Tatry | dystans: 37.8 km
 • Kamienista2126 m
  słow. Veľká Kamenistá
  Tatry | dystans: 29.0 km
 • Szczyrbski Szczyt2385 m
  słow. Štrbský štít
  Tatry
 • Czarny Mięguszowiecki Szczyt2410 m
  słow. Východný Mengusovský štít
  Tatry | dystans: 19.8 km
 • Krótka2374 m
  słow. Krátka
  Tatry
 • Veľká Vápenica1691 m
  Niżne Tatry (Nízke Tatry) | dystans: 17.3 km
 • Wielki Chocz1608 m
  słow. Veľký Choč
  Góry Choczańskie (Chočské vrchy) | dystans: 61.3 km
 • Dumbier, Dziumbir2043 m
  słow. Ďumbier
  Niżne Tatry (Nízke Tatry) | dystans: 38.9 km
 • Chopok2024 m
  Niżne Tatry (Nízke Tatry) | dystans: 42.4 km
 • Predná hoľa1545 m
  Niżne Tatry (Nízke Tatry) | dystans: 11.7 km
 • Radziejowa1266 m
  Beskid Sądecki | dystans: 58.0 km
 • Bujaczy Wierch1960 m
  słow. Bujačí vrch
  Tatry | dystans: 25.1 km
 • Wielki Rozsutec1610 m
  słow. Veľký Rozsutec
  Mała Fatra (Malá Fatra)
 • Prosieczne1372 m
  słow. Prosečné
  Góry Choczańskie (Chočské vrchy)
 • Krakova hoľa1752 m
  Niżne Tatry (Nízke Tatry)
 • Kozí kameň1255 m
  Kozie Grzbiety (Kozie chrbty) | dystans: 0.1 km
 • Lomná, Lomno1278 m
  Góry Choczańskie (Chočské vrchy) | dystans: 53.1 km
 • Stredná hoľa1876 m
  Niżne Tatry (Nízke Tatry) | dystans: 14.6 km
 • Kloptaň1153 m
  Góry Wołowskie (Volovské vrchy) | dystans: 57.5 km
 • Muráň1260 m
  Góry Wołowskie (Volovské vrchy) | dystans: 27.9 km
 • Sľubica 1129 m
  Branisko | dystans: 52.2 km
 • Roháčka1028 m
  Czarna Góra (Čierna hora) | dystans: 63.1 km
 • Krompašský vrch1025 m
  Góry Wołowskie (Volovské vrchy) | dystans: 55.4 km
 • Kojšovská hoľa1245 m
  Góry Wołowskie (Volovské vrchy) | dystans: 65.9 km
 • Łomnica2634 m
  słow. Lomnický štít
  Tatry | dystans: 20.3 km
 • Wysoka2547 m
  słow. Vysoká
  Tatry | dystans: 18.1 km
 • Staroleśny Szczyt, Staroleśna2476 m
  słow. Bradavica
  Tatry | dystans: 17.3 km
 • Sławkowski Szczyt2452 m
  słow. Slavkovský štít
  Tatry | dystans: 16.8 km
 • Szatan2421 m
  słow. Satan
  Tatry | dystans: 18.2 km
 • Wielkie Solisko2413 m
  słow. Veľké Solisko
  Tatry | dystans: 18.8 km
 • Smreczyński Wierch2068 m
  słow. Smrečinský vrch
  Tatry | dystans: 29.2 km
 • Niżnia Bystra, Zadnia Kopa2163 m
  słow. Nižná Bystrá
  Tatry
 • Stoh1607 m
  Mała Fatra (Malá Fatra)
 • Kráľova hoľa1946 m
  Niżne Tatry (Nízke Tatry) | dystans: 14.9 km
 • Orlová1840 m
  Niżne Tatry (Nízke Tatry)
 • Poludnica1548 m
  Niżne Tatry (Nízke Tatry) | dystans: 38.5 km
 • Remiaška1167 m
  Kras Spisko-Gemerski (Spišsko-gemerský kras) | dystans: 19.3 km
 • Veľká Knola1265 m
  Góry Wołowskie (Volovské vrchy) | dystans: 28.5 km

Towns, villages:

 • Szuniawa
  Šuňava

Leave a comment...