Jó napot Shiposh

Jó napot Shiposh

When?

August, 2021

Days on the road

2

Countries

Romania

Mountain ranges

Giurgeu Mountains