Bogactwo form i czar mikroświata

Bogactwo form i czar mikroświata

Nazwa doliny Jaworowej pochodzi zapewne od drzewostanów jaworowych - z połowy XVIII w. zachowała się wzmianka o wielkich jaworach na stokach [...] - pisze J. Nyka.


Zobacz powiązania:

Skomentuj...