Uliczka Sołotwyna

Decydujący wpływ na rozwój Sołotwyna wywarły wielkie złoża soli kamiennej, eksploatowane już w starożytności. Przemysłowe wydobycie soli rozpoczęło się w połowie XVIII wieku i trwa do dziś, w latach 70. XX wieku stanowiło 10% produkcji całej Ukrainy!


Zobacz powiązania:

Skomentuj...