Mały i Duży Buhăescu czekają na zdobycie

Góry Rodniańskie to najwyższe pasmo Wewnętrznych Karpat Wschodnich. Alpami nazywane są ze względu na charakter rzeźby - wierzchołki są ostre, zbocza strome, a wysokości względne dochodzą do 1800 m.


Zobacz powiązania:

Skomentuj...