Kurdyjski pasterz Salahadin

Pasterz pochodził z miasteczka położonego przy jeziorze Van. Miał żonę kilka dzieci, które zostały na dole. Spędza rokrocznie kilka miesięcy w masywie Süphan Dağı, co jakiś czas schodząc niżej, by uzupełniając zapasy: herbata, cukier, maca i ser. Oto pasterskie życie.


Zobacz powiązania:

Skomentuj...