Góry Korab

Góry Korab

Wejście na najwyższy szczyt Albanii i Macedonii - Golem Korab (2764 m). Dziki powrót doliną rzeki Dlaboka Reka (Длабока Река). Można było poczuć na sobie oddech nienaruszonej w tym miejscu natury.