Góry Meseș

Góry Meseș

Munții Meseș leżą w północnej części Gór Zachodniorumuńskich, przez co są jednymi z najbliżej Polski leżących pasm górskich w Rumunii. Razem z Munții Seș tworzą grupę górską Seș-Meseș, za którą, patrząc na zachód, Karpaty opadają już w Kotlinę Panońską.

Węgierska nazwa Meszes-hegység oznacza Góry Wapienne. Pasmo niewysokie, nie przekracza bowiem 1000 m, ale urokliwe. 

Kraje

Rumunia

Najwyższy punkt

Măgura Priei — 996 m n.p.m.

Rodzima nazwa

Munții Meseș