Wyhorlat

Wyhorlat

Pasmo górskie położone na samym wschodzie Słowacji. Jedyne, które u Słowaków leży zarówno w Karpatach Wschodnich jak i w Karpatach Wewnętrznych. Wyhorlackie szczyty nie są wysokie, lecz wybitne, co najbardziej czuć gdy staje się na najwyższym szczycie pasma i spogląda na południe - zbocza opadają 800 metrów w dół a góry raptownie się kończą. Dalej już tylko Kotlina Panońska. Ciemne andezyty przypominają często o pochodzeniu wulkanicznym całego pasma.

Wyhorlat to nie tylko Słowacja, ale też Ukraina. Masyw Popriečnego przecięty jest granicą, a po ukraińskiej stronie Wyhorljat (ukr. Вигорлят) opada do Użu. Najwyższym szczytem ukraińskiej części jest Witrowa Skała (słow. Vetrová skala).

Kraje

Słowacja Ukraina

Najwyższy punkt

Vihorlat — 1076 m n.p.m.

Rodzima nazwa

słow. Vihorlat, Vihorlatské vrchy, ukr. Вигорлят