Beskid Makowski

Beskid Makowski

Pasmo górskie, dawniej nazywane Beskidem Średnim, wciśnięte pomiędzy Beskid Wyspowy, Beskid Żywiecki a Beskid Mały. Beskid Makowski to grzbiety i wzniesienia głównie porośnięte lasami, doliny i polany zajęte są przez pola uprawne oraz osady ludzkie.

Najwyższym szczytem Beskidu Makowskiego, wg Kondrackiego, jest Mędralowa (1169 m), natomiast należący do Korony Gór Polski Lubomir często zaliczany jest do Beskidu Wyspowego.

Kraje

Polska

Najwyższy punkt

Mędralowa — 1169 m n.p.m.