Rebra (Ребра) - 2001 m

Rebra - najniższy czarnohorski dwutysięcznik, położony na grani głównej, pomiędzy Berbenieskułem i Turkułem. Niegdyś przechodziła tędy polsko-czechosłowacka granica, czego pamiątką jest dobrze zachowany, dawny słupek graniczy nr 29.

Nazwa pochodzi od ukr. rebro, czyli żebro. "Rebra" jest liczbą mnogą (te żebra → te rebra), a więc powinniśmy mówić "na Rebrach", a nie "na Rebrze".

Ze szczytu widok na całą grań Czarnohory - od Popa Iwana, przez Howerlę, po Pietros.

Kiedy?

Maj, 2013

Kraje:

Ukraina

Pasma górskie:

Czarnohora

Szczyty:

Pomniki, statuy, słupy, słupki:

  • Stary polsko-czechosłowacki słupek graniczny nr 29

Skomentuj...