Tupyj (Тупий) - 878 m

Panorama z góry Tupyj, najwyższego szczytu w masywie Tupy na Ukrainie.

Szczyt należy do Korony Karpat Ukraińskich.

Kiedy?

Czerwiec, 2017

Kraje:

Ukraina

Pasma górskie:

Tupy