Steinfels - 473 m

Panorama z rozdroża w nieistniejącej wsi Steinfels (Głazy).

Steinfels to dawna kolonia wsi Stebnik, leżąca pomiędzy Bandrowem Narodowym i Krościenkiem.

Wieś Steinfels powstała jako kolonia niemiecka w ramach kolonizacji józefińskiej. Kolonia założona najpewniej w 1784 r. Początkowo przybyło tu znad Renu 12 rodzin. Zamieszkały w domach po jednej stronie drogi, co wyróżniało Steinfels od innych niemieckich osad, gdzie zabudowa ciągnęła się symetrycznie. Ten nietypowy układ stał się przyczyną powiedzenia, że "w Steinfelsie pączki pieczone są tylko z jednej strony".

Na południowym krańcu Steinfelsu, po obu stronach potoku Królówka, rozciągał się teren z licznymi naturalnymi wyciekami ropy naftowej. Gospodarze czerpali surowiec głównie na potrzeby własne.

W 1931 r. żyło tu 248 mieszkańców. W trzy miesiące po wybuchu drugiej wojny światowej, większość niemieckich rodzin wyjechała. Steinfels przestał istnieć w 1944 r., kiedy w wyniku ostrzału spaleniu uległa cała zabudowa.

Kiedy?

Czerwiec, 2023

Kraje:

Polska

Pasma górskie:

Góry Sanocko-Turczańskie