Szczebel - 977 m

Panorama ze Szczebla w Beskidzie Wyspowym.

Na północ, dzięki dość ostremu zboczu, otwiera się przestrzenny widok od Łysiny, przez Lubomir, Ciecień, Lubogoszcz po Śnieżnicę i Ćwilin.

Na szczycie patriotycznie - pomnik papieża, flaga Polski, krzyż. Dodatkowo mapa, słupek triangulacyjny, tabliczka szczytowa, miejsca na ognisko, ławki.

Współczesni autorze publikacji turystycznych zaczęli używać nazwy "szczebel", co było wynikiem nieporozumienia związanego z miejscowym dialektem. W tej gwarze zbitkę "strz" wymawia się jako "szcz", co prowadzi do wymowy "strzebel" jako "szczebel". Etnografowie zauważają, że gdyby góra nazywała się rzeczywiście "Szczebel", miejscowi wymawialiby to jako "scybel", jednak w rzeczywistości nie ma takiej wymowy.

Kiedy?

Marzec, 2024

Kraje:

Polska

Pasma górskie:

Beskid Wyspowy