II Avalanche training

II Avalanche training

When?

April, 2014

Days on the road

3

Countries

Poland

Mountain ranges

Tatra Mountains