Koziarz - 945 m

When?

October, 2017

Countries:

Poland

Mountain ranges:

Beskid Sądecki Mountains