Žiarske sedlo - 1917 m

When?

September, 2013

Countries:

Slovakia

Mountain ranges:

Tatra Mountains