Nohavica - 2051 m

When?

September, 2013

Countries:

Slovakia

Mountain ranges:

Tatra Mountains