Rohacze Ridge

Rohacze Ridge

When?

September, 2013

Days on the road

1

Countries

Poland Slovakia

Mountain ranges

Tatra Mountains