Zuberec - 1753 m

When?

October, 2022

Countries:

Slovakia

Mountain ranges:

Tatra Mountains