Łysa Góra - 435 m

When?

October, 2022

Countries:

Poland

Mountain ranges:

Obniżenie Gorlickie