Buni i Jezerces - 1772 m

When?

September, 2011

Countries:

Albania

Mountain ranges:

Albanian Alps