Krzyż na Pilsku

Na najwyższej kulminacji Pilska, po stronie słowackiej, znajduje się krzyż ustawiony przez mieszkańców orawskiej wsi Mútne.

Pod szczytem, na północno-wschodnim zboczu przy żółtym szlaku, znajduje się krzyż upamiętniający jedną z pierwszych ofiar kampanii wrześniowej - poległego w tym miejscu 1 września 1939 r. żołnierza Basika.


Zobacz powiązania:

12 lat temu

Justyna

Pięknie :)

Skomentuj...