Góry Cozia

Góry Cozia

Góry Cozia leżą w Karpatach Południowych, wyrastają po lewej stronie brzegu rzeki Olt, na południe od Fagaraszy. Obszarowo niezbyt duże, ale wybitne. Praktycznie cały teren gór chroniony jest Parkiem Narodowym Cozia. Skaliste szczyty opadają gwałtownie do dolin. 

Stojąc na wierzchołku Ciuha Mică, dobrze można poczuć koniec Karpat - dalej na południe już tylko nizina, a przy wyśmienitej widoczności dostrzec można góry Bułgarii. Z Coziej świetnie prezentuje się też dość ważna dla Rumunów rzeka Olt - która dzieli historyczną Wołoszczyznę na Muntenię i Oltenię.

Kraje

Rumunia

Najwyższy punkt

Vf. Cozia (Ciuha Mare) — 1667 m n.p.m.

Rodzima nazwa

Munţii Cozia