Pohrebtyna (Похребтина) - 1605 m

Pochrebtyna, Pohrebina, Hala Michałowa - najwyższy szczyt Połonin Hryniawskich funkcjonuje pod różnymi nazwami w zależności od źródła.

Sam wierzchołek jest lekko zalesiony, nie prowadzi na niego żadna ścieżka.

Kiedy?

Sierpień, 2015

Kraje:

Ukraina

Pasma górskie:

Połoniny Hryniawskie

Skomentuj...