Łungul (Długi Groń, Лунгуль) - 1381 m

Panorama z najwyższego szczytu Gór Wyżnicko-Strażowskich, a więc wierzchołka należącego do Korony Karpat Ukraińskich.

Wierzchołek zalesiony, położony około 2 km od ukraińsko-rumuńskiej granicy.

Kiedy?

Październik, 2017

Kraje:

Ukraina