Góry Wyżnicko-Strażowskie

Góry Wyżnicko-Strażowskie

To przedłużenie Gór Pokuckich na południe, pasmo rozciąga się od Czeremoszu do Suczawy. Innymi słowy: Karpaty Pokucko-Bukowińskie = Góry Pokuckie + Góry Wyżnicko-Strażowskie właśnie.

Najbardziej na wschód wysunięte pasmo w Karpatach na Ukrainie. Głównie zalesione. Najwyższym szczytem jest Łungul (Długi Groń, 1381 m).

→ czytaj więcej o Górach Wyżnicko-Strażowskich vs Karpatach Pokucko-Bukowińskich

Kraje

Ukraina

Najwyższy punkt

Лунгуль (Łungul, Długi Groń) — 1381 m n.p.m.

Rodzima nazwa

ukr. Буковинські Гори