Mały Salatyn (Malý Salatín) - 2046 m

Panorama z Małego Salatyna, jednego z grupy 6 Salatynów w grani głównej Tatr Zachodnich na Słowacji. Mały Salatyn leży pomiędzy Wielkim Salatynem i Salatyńską Kopą.

Mały Salatyn był niegdyś terenem pasterskim. Wierzchołek trawiasty, stosunkowo płaski.

Kiedy?

Październik, 2022

Kraje:

Słowacja

Pasma górskie:

Tatry

Szczyty:

Przełęcze:

Skomentuj...