Spalona (Spálená) - 2083 m

Panorama ze Spalonej, zwanej także Spaloną Kopą, w słowackich Tatrach Zachodnich.

Spálená leży w grani głównej Tatr Zachodnich, pomiędzy Pachołem i grupą Salatynów.

Wierzchołek trawiasty, dość płaski, lecz zbocza ostro opadają na obie strony, zwłaszcza do Doliny Spalonej.

Kiedy?

Październik, 2022

Kraje:

Słowacja

Pasma górskie:

Tatry

Szczyty:

 • Babia Góra (Diablak) - 1725 m
 • Babki (słow. Babky) - 1566 m
 • Banówka (słow. Baníkov) - 2178 m
 • Bobrowiec (słow. Bobrovec) - 1663 m
 • Bystra (słow. Bystrá) - 2248 m
 • Cubryna (słow. Čubrina) - 2376 m
 • Ćwilin - 1072 m
 • Dumbier, Dziumbir (słow. Ďumbier) - 2043 m
 • Gerlach, Gierlach, Garłuch (słow. Gerlachovský štít, Gerlachovka) - 2655 m
 • Giewont - 1895 m
 • Gorc - 1228 m
 • Grześ (słow. Lučna) - 1653 m
 • Hruba Kopa (słow. Hrubá kopa) - 2166 m
 • Jagnięcy Szczyt (słow. Jahňací štít) - 2230 m
 • Kľak - 1394 m
 • Kołowy Szczyt (słow. Kolový štít) - 2418 m
 • Kominiarski Wierch, Kominy Tylkowe - 1829 m
 • Kotoń - 857 m
 • Krywań (słow. Kriván) - 2494 m
 • Krzesanica (słow. Kresanica) - 2122 m
 • Lodowy Szczyt (słow. Ľadový štít) - 2627 m
 • Lubań - 1225 m
 • Lubogoszcz - 968 m
 • Luboń Wielki - 1022 m
 • Magura Witowska - 1232 m
 • Małołączniak (słow. Malolúčniak) - 2096 m
 • Mały Rozsutec (słow. Malý Rozsutec) - 1343 m
 • Mały Salatyn (słow. Malý Salatín) - 2046 m
 • Minčol - 1394 m
 • Muńcuł, Muńczoł, Muńcoł - 1165 m
 • Niżnia Bystra, Zadnia Kopa (słow. Nižná Bystrá) - 2163 m
 • Okrąglica - 1237 m
 • Osobita (słow. Osobitá) - 1687 m
 • Pachola, Pachoł (słow. Pachoľa) - 2166 m
 • Pilsko - 1557 m
 • Polica - 1369 m
 • Przednia Kopa (słow. Prvá kopa) - 2095 m
 • Rakoń (słow. Rakoň) - 1879 m
 • Rohacz Ostry (słow. Ostrý Rohač) - 2088 m
 • Rohacz Płaczliwy (słow. Placlivý Rohač, Plačlivé) - 2125 m
 • Salatyński Wierch, Salatyn (słow. Salatínsky vrch, Salatín) - 2048 m
 • Siwy Wierch (słow. Sivý vrch) - 1805 m
 • Skoruszyna (słow. Skorušina) - 1314 m
 • Starorobociański Wierch, Klin, Wysoki Wierch (słow. Klin, Vysoký vrch) - 2176 m
 • Stoh - 1607 m
 • Śnieżnica - 1007 m
 • Świnica (słow. Svinica) - 2301 m
 • Tlstá - 1414 m
 • Trzy Kopy - Drobna Kopa (słow. Tri kopy - Druhá kopa) - 2090 m
 • Trzy Kopy - Szeroka Kopa (słow. Tri kopy - Tretia kopa) - 2090 m
 • Turbacz - 1310 m
 • Wielki Chocz (słow. Veľký Choč) - 1608 m
 • Wielki Krywań (słow. Veľký Kriváň) - 1709 m
 • Wielki Rozsutec (słow. Veľký Rozsutec) - 1610 m
 • Wołowiec (słow. Volovec) - 2064 m
 • Wysoka (słow. Vysoká) - 2547 m

Przełęcze:

 • Pośrednia Salatyńska Przełęcz - 2012 m
 • Przełęcz nad Zawratami (słow. Lúčne sedlo) - 2060 m
 • Spalona Przełęcz (słow. Spálené sedlo) - 2055 m

Skomentuj...