Kalacka Kopa - 1592 m

Panorama z Kalackiej Kopy, najwyższego szczytu Tatr Reglowych.

Kalacka Kopa leży na grzbiecie Giewontu. Od Długiego Giewontu (a na nim Turni nad Białem, Juhaskiej Turni), oddzielona jest przełęczą Wrótka - wcięciem w grani, utworzonym przez dwie pionowe kilkunastometrowe ścianki. Kalacka Kopa jest zwornikiem - grań Długiego Giewontu rozdziela się się tu na dwa grzbiety: Biały Grzbiet oraz Kalacki Grzbiet.

Szczyt zarośnięty bujną kosodrzewiną. Najlepsze dojście od strony Białego Siodełka lub od Wrótek.

Według najnowszych danych pomiarowych z lotniczego skaningu laserowego wysokość Kalackiej Kopy wzrosła do 1601 m.

Kalacka Kopa należy do Korony Karpat Polskich.

Kiedy?

Październik, 2023

Kraje:

Polska

Pasma górskie:

Tatry

Szczyty:

Przełęcze:

Doliny:

  • Dolina Kondratowa
    Tatry

Granie, grzbiety:

Skomentuj...