Ciemniak - 2096 m

Panorama z najdalej na zachód wysuniętego szczytu należącego do Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich.

Kiedy?

Sierpień, 2011

Kraje:

Polska Słowacja

Pasma górskie:

Tatry

Szczyty:

 • Babia Góra (Diablak) - 1725 m
 • Błyszcz (słow. Blyšť) - 2159 m
 • Bystra (słow. Bystrá) - 2248 m
 • Giewont - 1895 m
 • Grześ (słow. Lučna) - 1653 m
 • Jarząbczy Wierch, Jarząbczy (słow. Hrubý vrch) - 2137 m
 • Jaworowy Szczyt (słow. Javorový štít) - 2417 m
 • Kamienista (słow. Veľká Kamenistá) - 2126 m
 • Kominiarski Wierch, Kominy Tylkowe - 1829 m
 • Kończysta (słow. Končistá) - 2538 m
 • Krywań (słow. Kriván) - 2494 m
 • Krzesanica (słow. Kresanica) - 2122 m
 • Krzyżne Liptowskie (słow. Krížné) - 2039 m
 • Lodowy Szczyt (słow. Ľadový štít) - 2627 m
 • Małołączniak (słow. Malolúčniak) - 2096 m
 • Miedziane - 2233 m
 • Osobita (słow. Osobitá) - 1687 m
 • Pachola, Pachoł (słow. Pachoľa) - 2166 m
 • Pilsko - 1557 m
 • Raczkowa Czuba, Jakubina (słow. Jakubina) - 2194 m
 • Rohacz Ostry (słow. Ostrý Rohač) - 2088 m
 • Salatyński Wierch, Salatyn (słow. Salatínsky vrch, Salatín) - 2048 m
 • Smreczyński Wierch (słow. Smrečinský vrch) - 2068 m
 • Spalona Kopa, Spalona (słow. Spálená) - 2083 m
 • Starorobociański Wierch, Klin, Wysoki Wierch (słow. Klin, Vysoký vrch) - 2176 m
 • Świnica (słow. Svinica) - 2301 m
 • Tomanowy Wierch Polski (słow. Poľská Tomanová) - 1977 m
 • Wielka Kopa Koprowa (słow. Veľká kopa) - 2052 m
 • Wołowiec (słow. Volovec) - 2064 m

Skomentuj...