Skalny grzybek

Zejście z Maja Jezercë na Qafa Emal.

Skomentuj...