Bułgarski pasterz na przełęczy Премката

Wędrując przez Riłę istnieje duża szansa na spotkanie różnych pasterzy - pasą oni krowy, owce czy konie.

Skomentuj...