Riła

Riła

Riła jest najwyższym masywem górskim na Półwyspie Bałkańskim, znajduje się na południowym zachodzie Bułgarii. Powierzchnia wynosząca 2396 km2 jest blisko 3 razy większa, niż powierzchnia Tatr. Za sprawą założonego już w X wieku Rilskiego Monastyru, Riła stanowi też najważniejszy punkt na kulturalnej mapie Bułgarów.

Pierwotna nazwa gór, Rouła, pochodzi z czasów trackich i oznacza góry wodne. Już kilka dni wędrówki potwierdza taką genezę - znajdziemy tu ok. 200 jezior polodowcowych, wiele potoków oraz strumieni, czy gorących źródeł bijących u podnóża gór. W Rile biorą swój początek niektóre z najdłuższych i najgłębszych bałkańskich rzek, takich jak Marica, Iskyr i Mesta.

Przeważająca część Riły ma typowo alpejski charakter - ostre szczyty, strome turnie i zbocza, liczne kotły polodowcowe, głębokie doliny U-kształtne czy moreny. Średni roczny opad jest kilkakrotnie większy niż średni roczny opad w Bułgarii. Latem pogoda zmienia się tu wyjątkowo szybko.

Na terenie Parku Narodowego Riła spotkamy aż 1400 gatunków wyższych roślin, w tym 98 wpisanych do Bułgarskiej Czerwonej Księgi. We florze Riły występują trzy gatunki endemiczne spotykane tylko w tych górach. Bułgaria, dzięki takim pasmom jak Riła czy Pirin, znajduje się na liście krajów europejskich o największej różnorodności przyrodniczej.

Riła dzielona jest na 4 części: Riła Wschodnia (Grzbiet Musały) - 35% całego pasma, Riła Środkowa - 10%, Riła Północno-Zachodnia - 25% oraz Riła Południowo-Zachodnia - 30%. Wschodnia część jest najwyższa i najrozleglejsza, znajduje się tutaj najwyższy szczyt Riły (Musała - 2925 m n.p.m.) oraz 12 z 18 szczytów, których wysokość przekracza 2700 m n.p.m.

Tutejsze tereny mają też ciekawą historię. Zauważymy ją chociażby w nazwie najwyższego szczytu Riły - Musała pochodzi ponoć od Mus Allah (Мус Аллах), co można tłumaczyć mniej więcej jako miejsce modlitw do Boga. Jak łatwo wywnioskować, została tak nazwana już za czasów Imperium Osmańskiego.

Riła wita!

Kraje

Bułgaria

Najwyższy punkt

Мусала (Musała) — 2925 m n.p.m.

Rodzima nazwa

Рила