Flora Riły

We florze Riły występują trzy gatunki endemiczne spotykane tylko w tych górach.

Skomentuj...