Zielone zbocza Kaukazu, okolice Uszguli

Przez Górną Swanetię można przejechać tylko  jedną drogą: Mestia - Uszguli - Lentechi. Trasa, lawirując pomiędzy 3-, 4- i 5-tysięcznikami, wspina się na przełęcz Zagari (ponad 2600 m).


Zobacz powiązania:

Skomentuj...