Padeş - 1374 m

Panorama z Vf. Padeş, najwyższego wierzchołka Gór Poiana Ruscă.

Szczyt stosunkowo płaski. Znajduje się tu wieża przekaźnikowa i krzyż. Dzięki połoninom, zarówno z Padeşu jak i z pobliskiego wierzchołka Rusca, drugiego najwyższego w całym paśmie, mamy dobre widoki m.in. na Retezat i Góry Țarcu.

Pasmo to, znajdując się pomiędzy Górami Metalifieri a Górami Țarcu i Retezatem, rumuńscy geografowie zaliczają w różny sposób - 1) albo do Karpat Południowych (Carpaţii Meridionali), 2) albo do Gór Zachodniorumuńskich (Carpaţii Occidentali), części Banackiej, 3) albo jako odrębną grupę w Górach Zachodniorumuńskich.

Padeş należy do Korony Karpat Rumuńskich.

Kiedy?

Czerwiec, 2018

Kraje:

Rumunia

Pasma górskie:

Góry Poiana Ruscă