Góry Poiana Ruscă

Góry Poiana Ruscă

Munții Poiana Ruscă [czyt. pojana ruskə] znajdują się pomiędzy Górami Metalifieri na północy, Górami Țarcu na południu i Górami Șureanu na wschodzie.

Góry Poiana Ruscă rumuńscy geografowie zaliczają w różny sposób:

1) albo do Gór Zachodniorumuńskich (Carpaţii Occidentali), części Banackiej
2) albo do Karpat Południowych (Carpaţii Meridionali)
3) albo jako odrębną grupę w Górach Zachodniorumuńskich

Teoretycznie Munții Poiana Ruscă można by przetłumaczyć jako Góry Ruska Polana, choć w świadomości Rumunów nie jest to tłumaczone dosłownie.

Góry Poiana Ruscă są rozległe, zajmują ~2 850 km² (czyli 3.5 x całe Tatry), ale niewysokie i łagodne. Pasmo można podzielić na 2 części - wschodnią i zachodnią. Zachodnia jest wyższa (przekracza 1300 m w dwóch miejscach: Vf. Padeș - 1374 m, Rusca - 1355 m) i dziksza. Wschodnia jest niższa i poprzecinana wioskami, z których wiele ma charakter wydobywczych kolonii.

Granice

Granice Munții Poiana Ruscă są w miarę czytelne. Od południa z Górami Țarcu oddzielone są Doliną rzeki Bistra, następnie granica przechodzi przez przełęcz Poarta de Fier a Transilvaniei (700 m) i opada w kierunku Sarmizegetușy i Hațegu. Wschodnia granica biegnie rzeką Strei, która koło Simerii wpada do Maruszy. Północna granica z Górami Metalifieri idzie wzdłuż rzeki Mureș, od Devy do wsi Grind. Północno-zachodni fragment to linia Grind - Coșevița - Făget - Lugoj. Granica Poiany Ruscă od południowego zachodu biegnie Temeszem, od Lugoju po ujście do niego Bistrej.

Kraje

Rumunia

Najwyższy punkt

Vf. Padeş — 1374 m n.p.m.

Rodzima nazwa

Munții Poiana Ruscă